හොදම සිංහල වැල විඩියො 10ක් [හොදම වැල විඩියො 2017]

සිංහල වැල විඩියො ඔන්න එකතු කරා හැමොටම බලන්න. හොදම සිංහල වැල විඩියො 2017 මෙක නම් පට්ටම සිංහල වැල විඩියොඑකක්. මෙකෙ කෙල්ල මට ගහන්නකො කියලා කොල්ලට කැ ගහන එකනම් පට්ටම ආතල්! පයිය නිකන්ම නගිනවා. සිංහල වැල විඩියො 02-අනුෂා මෙ ගොන් බඩුව නම් මත හොදට දැකලා පුරුදුයි හැබැයි කොහෙද කියලා තමා සුවර් නැද්ද. මොනවා වුනත් පට්ට ගැහැල්ලි. … Read more

සිංහල වැල කතා – අමාලි අක්කා

සිංහල වැල කතා - අමාලි අක්කාත් එක්ක වෙච්ච කැරි වැඩෙ

සිංහල වැල කතා: 01 අද අමාලි අක්කා කලින් ආවද? මම ඇහුවා. අහ්!!…..අම්මො මම බය වුනා! පොත අතට ගත්තා විතරයි අමාලි අක්කා ලිද ගාව ඉන්නාව දැකලා මට පුදුම හිතුනා. අද වැඩට ඇරිලා කලින්ම ඇවිල්ලා වගේ. අමාලි අක්කා අපේ ගෙදර බොඩ් වෙලා දැන් අවුරුද්දක්වත් ඇති. ආපු දවසේම වගේ අක්කා මාත් එක්ක මාර ෆිට්. අපේ අක්කනම් හැමතිස්සේම කියන්නේ … Read more